Företagslabbet

Inkubatorverksamhet

Företagslabbet är en inkubatorverksamhet, vi tänkte ägna det här blogginlägget till att förklara närmre vad en inkubatorverksamhet innebär!

Inkubatorverksamhet – En företagskuvös

 

Inkubator betyder kuvös, man skulle därför kunna säga att en inkubatorverksamhet fungerar som en kuvös för företag. 

I kuvösen får nystartade företag hjälp att testa, utmana och utveckla sin affärsidé. Slutmålet är att när företaget genomfört programmet, ska de ha nått tillväxt och lönsamhet samt att själva vara redo att fortsätta driva företagets utveckling framåt.

Företagslabbet är en inkubatorverksamhet

 

Inkubatorverksamhetens stöttning 

Verksamheten förser inkubatorföretaget med rådgivning och hjälper till att bygga nätverk med andra entreprenörer, kunder och investerare.

I vissa fall ingår det också ytterligare tjänster i en inkubatorverksamhet så som: kontorsplatser och IT-resurser.

Ta del av inkubatorverksamhetens värdefulla partners

En inkubatorverksamhet har dessutom ofta ett tight samarbete med tjänsteföretag. Det kan vara tex inom ekonomi, affärsjuridik, redovisning, marknadsföring och rekrytering. Vilka man som inkubatorföretag får tillgång till via verksamheten.

Få stöd att skapa nätverk via den inkubatorverksamhet

Inkubatorverksamhet, då och nu

 

 

Från början var det allra vanligast att inkubatorverksamheter var anslutna till universitet där fokuset låg på att kommersialisera forskningsupptäckter. Med tiden har verksamheten utvecklats och numer tar man, som du säkert vet, även emot entreprenörer med spännande affärsideer.

Vill du läsa mer om hur Företagslabbet grundades?

Inkubatorverksamheten bidrar till samhällsutvecklingen

 

Sveriges inkubatorer har decennier av erfarenhet i ryggen av att skapa tillväxt för företag med nyskapande affärsideér, där några av dem rankas högst i världen. Men behovet av innovation ökar ständigt till följd av digitaliseringen, global konkurrens och strävan mot ett hållbart samhälle.

Inkubatorverksamheternas beställare är i huvudsak regioner, kommuner eller lärosäten. Under 2018 fanns 40st inkubatorverksamheter i Sverige.

Se ett av Företagslabbets inkubatorföretag

Inkubatorverksamheten bidrar ofta även med kontorsplats
Inkubatorverksamheten bidrar ofta även med kontorsplats

 

En inkubatorverksamhets stora mål

 

En inkubatorverkssamhet hjälper och påverkar inte bara det enskilda inkubatorföretaget utan gör också i samband med detta ett enorm arbete för samhället i stort. Genom att stötta företag så bidrar inkubatorverksamheter till att:

 

– Stärka den privata sektorn

– Utveckling lokalt och regionalt

– Få ett nytt synsätt på skapande av arbete genom innovation, risktagande och entreprenörskap och främja detta

– Arbeta fram lönsamma och hållbara företag

inkubatorverksamhet

Vem kan ansöka om hjälp av en inkubatorverksamhet?

För att få delta i en inkubators program behöver du först och främst ha en affärsidé som du sedan skickar in till din önskade inkubatorverksamhet.

Inkubatorn gör i sin tur en utvärdering av affärsidéns genomförbarhet och om det finns några risker samt ser över dess potential för tillväxt och lönsamhet. Blir ideén antagen till programmet så skrivs ett avtal mellan inkubatorn och klienten.

Vanligast är att ett program i en inkubatorverksamhet pågår i 1-3 år och är oftast uppdelat i faser.

"I inkubatorverksamheten ska du få hjälp att utveckla din idé, men det är också viktigt för med förtroende. Därför skriver varje rådgivare hos oss på Företagslabbet under sekretessavtal. Din idé är din. Vi bara hjälper dig förverkliga den"
/ Företagslabbet

Inkubationsprogram för ideér inom internet- och media

Under de senaste åren har man tagit fram kortare varianter av inkubationsprogram för de individer/företag som har ideér baserade inom media, internet, och IT.

Kortare program bättre för att denna typen av ideér då de måste ut snabbt på marknaden och genomgå ett snabbare test för att idén inte ska hinna bli oaktuell och chansen gå förlorad.

 

 

Avslutat program hos inkubatorverksamhet

 

Inkubatorföretaget lämnar sin företagskuvös när tillräckligt med tillväxt har skett. När företaget har fått det utvecklingsstöd det behöver så kan de vid det laget själva klara av att driva företaget vidare med allt vad det innebär.