Företagslabbet

Om Företagslabbet

Varför startades företagslabbet i Roslagen?

Från idé till inkubatorverksamhet

Så blev Företagslabbet i Roslagen till

Idén till att starta en verksamhet som hjälper lokalbor med sitt företagande har funnits länge. Som inkubatorverksamhet hjälper vi dig som har en affärsidé, nystartat företag eller som vill utveckla ditt företagande.

 

Campus Roslagens fd vd Ulf Linderholm var en drivande faktor. Under pandemin föddes en tanke och ett driv för att starta verksamheten. Peter Jansson från Nyföretagarcentrum fick då i uppdrag att utforma verksamheten. Till sin hjälp hade han Företagslabbets styrelse bestående av representanter från näringslivet i Norrtälje och Roslagen. 

Vår vision

Företagslabbet skall vara en plats där goda affärsidéer utvecklas till framgångsrika företag. Nytänkande, kreativitet, erfarenhet och kompetens möts i en mix av studerande, nyföretagare, mentorer, rådgivare och näringsliv. 

Företagslabbet utgör en naturlig del i Norrtälje kommuns ambition att skapa ett ännu mer företagsvänligt klimat och en stark arbetsmarknad.

Företagslabbet

Engagemang

Genom ett stort engagemang lyckas vi genomföra alla företagsutvecklande åtgärder på allra bästa sätt.

Ansvar

I Företagslabbet har alla ett eget ansvar att fullfölja överenskomna aktiviteter och åtaganden för bästa resultat.

Förtroende

Vi skapar förtroende för verksamheten och mellan varandra genom ärlighet, lojalitet och visad respekt

Kreativiet

Genom kreativitet ser vi möjligheter i stället för problem och skapar förutsättningar att nå våra högt uppställda mål.

Höga förväntningar

Inom Företagslabbet kan du förvänta dig en verksamhet med tydliga mål som möjliggör en företagarvänlig, lärande och kreativ miljö för våra företagare.

Grunden i vårt arbete

Företagslabbets ledord

Företagslabbets verksamhet handlar om eget ansvar, engagemang, kreativitet och målmedvetenhet. Tanken är att du ska få hjälp att utveckla din idé. Men det är viktigt för oss med förtroende. Därför skriver varje rådgivare under sekretessavtal. Din idé är din. Vi bara hjälper dig förverkliga den.

Företagslabbets styrelse

Peter Jansson

Ordförande
peter.jansson@foretagslabbet.com

Frida Karlsson

Sekreterare
frida.karlsson@campusroslagen.se

Johnny Pettersson

Kassör
johnny.pettersson@relyit.se

Anna Nöjd

Styrelsemedlem
anna@digitrooper.se

Samuel Christiernin

Styrelsemedlem
samuel@senio.se

Benjamin Råd Waher

Adjungerande
benjamin.rad-vaher@norrtalje.se

Stötta och utveckla verksamheten tillsammans med oss

Bli medlem i Företagslabbet!

Som medlem i företagslabbet får du vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Oavsett som du driver en verksamhet eller är en privatperson är du alltid välkommen att bli medlem i Företagslabbet.

Vill du ta din idé till nya höjder?

Ansök till företagslabbet.

Bli mentor