Företagslabbet

Säg hej till styrelsen

Få stöd att skapa nätverk via den inkubatorverksamhet

Styrelsen för Företagslabbet består av representanter från det lokala näringslivet och samt från kommun och Campus Roslagen. Styrelsen ansvarar för att följa upp och säkerställa kvaliteten på verksamheten genom bland annat mätning av fastställda KPI:er, samt avstämning av aktiviteterna i aktivitetsmatrisen. Denna uppföljning görs företrädesvis på styrelsemötet.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen har det övergripande ansvaret att leda och utveckla verksamheten, samt att utbildningen och rådgivningen svarar upp mot de kvalitetskrav som ställs för att nå verksamhetens mål. Styrelsen har också ansvaret att tillse att organisationen arbetar aktivt och fokuserat mot externa intressenter, såsom sponsorer och näringsliv.

Vem ingår i styrelsen?

Peter Jansson, Nyföretagarcentrum
Frida Karlsson, Campus Roslagen AB
Johnny Pettersson, Rely IT
Anna Nöjd, Digitrooper
Samuel Christiernin, Senio
Adjungerande: Benjamin Råhd-Vaher, Norrtälje kommun

Har ni frågor? Tveka inte med att kontakta oss.