Företagslabbet

Vad är Företagslabbet?

Vi hjälper företag att växa!

Från idé till inkubatorverksamhet

Företagslabbet i Roslagen

Företagslabbet är en inkubatorverksamhet som inte bara fungerar som ett stöd för nya och etablerade företag utan också agerar som en grogrund för att göra visioner till verklighet. Som inkubatorverksamhet sträcker vi ut en hjälpande hand till entreprenörer med en affärsidé, nya företag eller till och med de som strävar efter att utveckla en redan existerande verksamhet.

 

Vi tror på att rusta företag med alla de nödvändiga verktyg som behövs för att skapa en stadig grund i sitt företagande. Genom att tillhandahålla en mångfacetterad supportstruktur arbetar vi för att se till att företagen utvecklas till självständiga och framgångsrika företag med en stark och hållbar framtid. Detta är en tjänst vi tillhandahåller utan någon som helst avsikt att dra någon form av ekonomisk vinning från ditt företag.

Från start till mål

Ansökan

Du skickar in din ansökan och vi utvärderar om vi kan hjälpa dig. Om vi anser att Företagslabbet kan bidra till att ta ditt företagande vidare, blir du en del av oss.

Rådgivare

Du tilldelas en rådgivare och tillsammans tar ni fram en individuell plan. Din rådgivare kommer att fungera som en värdefull resurs under denna process och tillsammans kommer ni att utforska olika strategier och möjligheter.

Entreprenör i labbet

Under resans gång görs avstämningar för att se när det är dags att börja stå på egna ben. En del slussas ut efter bara ett år, medan andra stannar upp till två år. 

Från idé till verklighet

Företagslabbet ska vara en plats där goda affärsidéer utvecklas till framgångsrika företag. Alla nya företag börjar med en idé, men inte alla vet hur man bygger upp ett företag. Det är här vi kommer in i bilden. Vi coachar och stöttar dig från den första idéen till en färdig produkt eller tjänst som är redo för marknaden.

Folksamling på Företagslabbet

Processen

Är du intresserad av att få hjälp med att ta din idé eller ditt företag till nästa nivå?

Kolla in processen och ansök till Företagslabbet!

Grundläggande förståelse och förberedelser

Vad är den grundläggande förståelsen för eget företagande inklusive myndighetskrav, bokföring och försäkringar?

Skapa en handlingsplan för de kommande 6 månaderna

Sätt tydliga mål. Det är avgörande att identifiera och definiera tydliga mål som du strävar efter att uppnå under denna period.

Paketera produkt/tjänst och marknadsför den

Prissätt produkt/tjänst och skapa en marknadsföringsstrategi inklusive att identifiera målgruppen, val av kanaler och kommunikationsmetoder.

Definiera din vision och förbered din investering

Vad är du beredd att investera? Hur mycket tid är du redo att lägga ned på att utveckla och driva företaget framåt?

Finansiera och utveckla din produkt/tjänst

Färdigställ eller utveckla produkt/tjänst och lös finansiering för nödvändigt arbete, tid och resurser.

Marknadsföring, aktiv försäljning och leverans

Till vilka? I vilka sammanhang? Marknadsstrategier? Offerter, kundrelationer, första fakturan.

Utforma din affärsidé och målgrupp

Beskriv affärsidén och erbjudande samt tilltänkta marknaden, inklusive vad som kommer säljas och målgrupp.

Erbjudande och olika undersökningar

Förtydliga produkt/tjänst samt genomför en marknadsundersökning för att förstå behovet på marknaden.

Uppföljning av 6-månadersplan och nya mål

Följ upp samt gör en ny. Reflektera över utfall hittills. Sätt långsiktiga och kortsiktiga mätbara mål.

Lämna in din affärsidé!

Vill du ta din idé till nya höjder?

Ansök till Företagslabbet.

Kommunikatör