Företagslabbet

Linnéa Wallberg är en av labbets entreprenörer

grafisk design entreprenör

Möt Linnéa Wallberg, en driven och kreativ grafisk designer med en passion för att skapa unika grafiska identiteter och helhetskoncept. Efter en examen i grafisk design och en kandidat i International Sales & Marketing stod Linnéa inför valet att antingen arbeta på byrå, in-house eller starta sitt eget företag. Valet var inte självklart, men med en önskan att utforska sin egen väg i branschen väcktes tanken på att frilansa.

Från nyexaminerad till entreprenör på Företagslabbet

Drömmen om att skapa något eget växte mer och mer, men tanken på att ta det avgörande steget var lite skrämmande. Då läste hon om Företagslabbet.

”Wow, ska man starta eget så är detta en jättefin möjlighet!"

Under 2023 ansökte Linnéa till Företagslabbet och blev antagen. För henne var det en chans att få den vägledning och det stöd hon behövde för att förverkliga sin affärsidé. Med rådgivning och nätverkande som kärnkomponenter fick Linnéa den hjälp hon behövde för att ta nästa steg i karriären.

”Som grafisk designer är mitt mål att skapa ett varumärke som är centrerat kring kundens behov och att skapa tillit i det personliga mötet med mig. Jag lägger stor vikt vid att lyssna på kundens tankar och idéer för att sedan bidra med mina egna kreativa koncept och förverkliga visionen.”

Utveckling och tillväxt

Tack vare Företagslabbet fick Linnéa tillgång till en rad olika resurser. Med en personlig rådgivare vid sin sida fick hon möjlighet att utforska olika affärsmodeller, strategier och marknadsföringsmetoder. Genom regelbundna möten och träffar kunde hon löpande följa upp och utvärdera sin affärsplan för att säkerställa att den var anpassad efter hennes behov och mål.

Utöver en egen rådgivare fick Linnéa även tillgång till Företagslabbets nätverk av branschexperter och likasinnade entreprenörer. Genom att delta i workshops, seminarier och evenemang fick hon möjlighet att lära av andra och även utveckla sina egna kunskaper och färdigheter. Att vara en del av Företagslabbet innebar att hon inte bara fick stöd i att driva sitt företag framåt, utan också möjligheten att bygga långsiktiga relationer och samarbeten.

"Genom att vara entreprenör på labbet har jag fått ta del av näringslivet på ett helt annat sätt än vad jag hade haft möjlighet till annars. Med en mentor vid din sida som stöttar, peppar och guidar dig genom resan så blir det även lättare att lyckas.”

Företagslabbet ger dig verktyg och resurser

Att bli entreprenör är inte lätt, men med rätt stöd och resurser kan det vara en mycket givande och berikande erfarenhet. För Linnéa har Företagslabbet varit en ovärderlig partner på hennes entreprenöriella resa. Genom rådgivning, nätverkande och resurser har hon fått den hjälp hon behövde för att ta nästa steg som företagare.

”Ta chansen. Det är en fantastisk möjlighet att vara entreprenör på labbet. Som egenföretagare stöter vi på motgångar ibland, men att vara en del av labbet ger dig bättre förutsättningar att lyckas!”

Sök till Företagslabbet!

Sitter du som Linnéa på en affärsidé som bara väntar på att omvandlas till ett aktivt företag? Ansök till Företagslabbet redan idag och ta första steget på en fantastisk resa!