Företagslabbet

Tomas Johansson – rådgivare

Företagslabbet

Tomas Johansson, en av våra rådgivare på Företagslabbet, har en imponerande bakgrund och en passion för att hjälpa andra människor. Dessutom har han en examen i ledarskap och flertalet certifieringar inom personlig utveckling. Vilket är några av aspekterna som gör att han har mycket att bidra med som rådgivare på Företagslabbet.

En bakgrund präglad av entreprenörskap och ledarskap

Med en bakgrund som egen företagare och att vara med och starta upp Norrtälje Handelsstad, sitter han på en gedigen erfarenhet av ledarskap och driv. Detta ger honom en unik förståelse för de utmaningar och möjligheter som entreprenörer står inför i regionen. Vidare ger hans erfarenhet ovärderliga perspektiv på att navigera i det lokala näringslivets komplexitet.

 

Genom att ha drivit Norrtälje Handelsstad och b.la. koordinerat stadens 400-årsjubileum har han inte bara fått en inblick i affärsvärlden utan även i samhällets hjärta. Denna erfarenhet är ovärderlig i hans roll som rådgivare på Företagslabbet. Då han kan dela med sig av både insikter och kunskap till de lokala entreprenörerna.

Med ett engagemang för människors utveckling

När Tomas berättar om sitt val att bli en del av Företagslabbet, beskriver han det som det naturliga nästa steget i hans karriär. Han ser det som en möjlighet att fortsätta hjälpa människor att utvecklas. Dessutom håller han sig nära näringslivet i Norrtälje. En plats som han har en stark koppling till.

 

För Tomas är det en meningsfull uppgift att kunna bidra till att stärka entreprenörskulturen i Norrtälje. Samtidigt som han kan se till att regionens företagare har de verktyg och resurser de behöver för att växa och lyckas.

Att vara med och staka ut vägen för entreprenörers framgång

Som rådgivare på Företagslabbet har Tomas en central roll i att möta entreprenörer och hjälpa dem att kartlägga sina ambitioner och mål. Genom att lyssna och förstå deras visioner arbetar de tillsammans. Allt för för att skapa en tydlig riktning och strategi för deras företag.

 

Denna process innefattar en noggrann analys av företagets nuvarande ställning, dess styrkor och svagheter. Samt de möjligheter och hot som finns i den externa miljön. 

Den givande rollen som rådgivare

För Tomas är den här rollen mer än bara att ge affärsråd; det handlar om att stödja människor i deras personliga tillväxt. Han beskriver det som både utmanande och givande att vara en del av den processen. Här får han se både företag och individer växa och blomstra.

Bakom varje företag finns det en människa som behöver växa lika mycket som företaget så det gäller att ge näring till personens drivkrafter.

Att få vara en del av entreprenörernas resa och se dem övervinna hinder och nå sina mål ger Tomas en enorm tillfredsställelse. Han tror på betydelsen av att arbeta med människorna bakom företaget och ser sitt arbete som en möjlighet att stödja företagets tillväxt. Samtidigt som han kan  bidra till att skapa en positiv förändring i människors liv.

En katalysator för entreprenörers drömmar och visioner

Företagslabbets arbete spelar en avgörande roll enligt Tomas. Genom att erbjuda stöd, vägledning och en plattform för entreprenörer att förverkliga sina drömmar, ger labbet liv åt människors visioner och idéer. För många är det en kraftfull push framåt, en möjlighet att omvandla drömmar till verklighet.

Det är den unika kombinationen av resurser och nätverk som Företagslabbet erbjuder som gör det till en sådan viktig resurs för nya entreprenörer i Roslagen. Detta genom att samla experter inom olika områden och skapa en plattform för kunskapsutbyte och samarbete. Företagslabbet ger sina medlemmar de verktyg och resurser de behöver för att lyckas.

Mångfald av kompetenser: en värdefull resurs för tillväxt

Tomas lyfter även fram den mångfald av kompetenser och erfarenheter som finns bland rådgivarna på Företagslabbet. En viktig aspekt som entreprenörerna kan dra nytta av. Här har de tillgång till en bred kunskapsbas och olika perspektiv för att stödja deras tillväxt och utveckling. Det är den unika sammansättningen av människor och kompetenser som gör Företagslabbet till en så värdefull resurs för entreprenörerna.

Norrtäljes entreprenörsanda

Genom Tomas och de andra rådgivarnas engagemang och dedikation, fortsätter Företagslabbet att vara en kraftfull motor i Norrtälje. Detta för att främja entreprenörskap och tillväxt i regionen. 

 

Med sin kombination av erfarenhet och kunskap inom entreprenörskap och ledarskap samt sitt engagemang för människors utveckling. Har Tomas blivit en viktig resurs för Företagslabbet. Framförallt en betydelsefull mentor och rådgivare för många av labbets entreprenörer. Hans bidrag till att stärka entreprenörskulturen och främja tillväxten är ovärderlig.