Företagslabbet

Begränsande anställning, då startade Sandy eget

Sandy brinner för företagsutveckling

Låt mig presentera Sandy som idag driver två företag som i slutet av året ska bli ett.

I hennes enskilda firma SBM Consulting Sweden arbetar hon som KBT terapeut med mottagning online och på medborgarplatsen i Stockholm.  Hennes andra företag, är det som hon kommer att utgå från. Det är ett aktiebolag som heter Sanmon AB. På Sanmon AB fokuserar Sandy på tre områden:

 

– KBT för Privatpersoner

– Coaching och processhandledning för Företag och organisationer

– Projekt inom Offentlig verksamhet

 

Sandy erbjuder företagsutveckling

Sandy arbetar som beteendeanalytisk konsult och utbildar även inom ämnet. Det innebär att hon jobbar med allt ifrån individ till organisation. 

Det kan exempelvis handla om:

– Implementering av ett nytt arbetssätt

– Arbetsrättsliga personalfrågor

– Medling, konflikthantering

– Ökade försäljningssiffror

– Psykosocial kultur på arbetsplatsen

– Implementering av visionsstrategi i kulturen på arbetsplatsen

Coaching som leder till förändrat beteende och agerande

 Allt där människor behöver tänka om och agera för att nå mål och resultat. Det är görandet som ligger i fokus – att agera på ett sätt som man inte gjort tidigare.

 

Sandys långa erfarenhet inom coaching

Sandy har arbetat med individers och gruppers beteendeförändring först ideellt 2010, sen genom en anställning mellan 2013–2022.

 

När anställningen kändes begränsande var lösningen att starta eget! 

2019 startade Sandy sin enskilda firma vid sidan om hennes anställning. Hon kände mer och mer att anställningen begränsade henne till att göra det hon ville fullt ut. Sandy började trappa ner ner i tid för att sedan helt avsluta sin anställning 2022.

företagsutveckling

Det fanns ett behov på marknaden som Sandy kunde möta

”Under alla mina år av studier kring det mänskliga psyket och beteendemönster insåg jag att det måste finnas ett enklare sätt för företag och organisationer att behålla sin personals motivation i förändringsarbeten.”

Företagsutveckling ökar förståelse mellan chefer och personal

”Jag har märkt att många blir förvirrade när en förändring sker, och besluten som tas kanske inte har förankrats på ett beteendestrategiskt sätt.”

”När detta sker, skapas en obalans mellan ledning och personal, och det är där jag kommer in, den ”luckan” jag vill täppa igen och istället bygga en bro av förståelse mellan alla parter. Här stöttar jag chefen i sitt arbete och handleder personalen.”

 

Sandy fick själv hjälp med företagsutveckling via Företagslabbet

Sandy kom i kontakt med Företagslabbet genom Nyföretagarcentrum som slussade henne vidare. Hon ansökte då till Företagslabbet och inom en månad blev hon antagen. 

 

”Jag behövde råd och hjälp i strategiska steg för att nå mina mål, då det är många bollar i luften som entreprenör”.

 

 

Strategisk hjälp av Företagslabbet

”Jag fick en genomgång om Företagslabbets vision, mål och syfte. Det blev då tydligt för mig att det är precis den hjälpen jag behöver. 

 

Jag har fått tillgång till otroligt vackra lokaler där jag känner en trygghet. Jag blev även tilldelad en rådgivare som ska följa min resa. Från det att jag blev inskriven gick det ganska fort. Jag är väldigt nöjd med min rådgivare och vi har en bra relation.”

 

Företagslabbet har hjälpt Sandy att lägga fokus på rätt saker

”Den största skillnaden är att jag har kommit fram till att jag ska ha ett företag och jag börjar avveckla den enskilda firman. Jag har blivit mer fokuserad, och ser helheten på ett annat sätt än tidigare. Jag är inte lika stressad längre.”

 

 

”Företagslabbet har bidragit till rutiner för mig. För mig är det viktigt att åka hit och sätta mig och jobba. Min självdisciplin har ökat markant, vilket gjort att mitt övriga liv är mer fritt.”

 

Rådgivarmöten hjälper Sandy att nå sina delmål

Sandys och hennes rådgivares kontakt är flexibel. Med jämna mellanrum har de givande och peppande tvåtimmars möten.

 

Sandy berättar att: ”Inför varje möte är jag väl förberedd, då jag oftast behöver gå genom föregående hemuppgift. Det är bra, för att hålla koll på delmålen. Sen är det dagens agenda som vi går genom. Efter mötet blir jag alltid lite klokare och då är det bara att köra på igen till det är dags för nästa möte.”

 

företagsutveckling

Sandys arbete framåt inom företagsutveckling

”Min vision framåt är att chefer och medarbetare skapar allians när förändring på en arbetsplats sker. Att chefen ska känna att hen har sin personal med sig, och att personalen känner sig sedda, hörda och lyssnade på.”

 

Till dig som har en idé men inte vågat satsa på den ännu

”Fundera inte på om du ska ansöka, utan gör det bara och tänk sen. Vägledningen får man på vägen. Tänk aldrig någonsin att din idé är konstig eller inte har en plats i marknaden. Det finns kunder för alla idéer.”

”Det som är extra bra med Företagslabbet är temakvällar. Företag runt om i kommunen presenterar vissa ämnen såsom IT säkerhet, företagsförsäkringar, arbetsmiljö. Det är ett jättebra tillfälle att träffa andra entreprenörer”.

 

Begränsar din nuvarande anställning dig och drömmer du om att starta eget?