Företagslabbet

Hål i marknaden för familjer med NPF blev eget företag

Kristina Sagren är en av öretagslabbets entreprenörer. Här håller hon en föreläsning om NPF

Idag lämnar vi över order till en av våra entreprenörer här på Företagslabbet, nämligen Kristina! Hennes affärsidé och nuvarande verksamhet föddes ur en självupplevd lucka i utbud av tjänster. När Kristina själv lyckades vända sitt föräldraskap till ett föräldraskap präglat av trygghet förstod hon vikten av att kunna hjälpa andra i samma situation. 

Kristina är coach för familjer med NPF

Jag jobbar som coach och hjälper föräldrar till barn med NPF diagnoser och som har svårt att anpassa sig till systemet. Min dröm är att föräldrarna ska bli sina egna bästa vänner med Jag-styrka för att de i förlängningen blir sina barn bästa vän. Alltså att barnen ska känna full trygghet med sina föräldrar och i sig själva.

NPF - samlingsbegrepp för neurologiska och psykiatriska sjukdomar

NPF, eller Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar, är ett samlingsbegrepp för olika neurologiska och psykiatriska tillstånd som påverkar hur en person tänker, känner och interagerar med omvärlden. Dessa tillstånd innefattar exempelvis ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), autism, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom.

 

Styrkor och svagheter med NPF

Människor med NPF kan ha utmaningar med att reglera sina känslor, fokusera uppmärksamhet, förstå sociala signaler och hantera förändringar i sin omgivning. Det är viktigt att förstå att NPF inte är en sjukdom utan snarare en variation i hur hjärnan fungerar. Denna variation kan medföra både styrkor och svårigheter.

 

Idén föddes när jag själv vände mitt föräldraskap från katastrof till trygghet.

Kristina Sagren är en av öretagslabbets entreprenörer. Här håller hon en föreläsning om NPF

Ett hål i marknaden för familjer med NPF

Behandling och stöd för NPF varierar beroende på individens specifika behov. Tidig upptäckt och anpassade interventioner kan hjälpa människor med NPF att trivas och nå sin fulla potential. Det är viktigt att bemöta personer med NPF med empati, respekt och förståelse, och att skapa en inkluderande miljö där de kan känna sig accepterade och stödda.

 

Jag har utbildat mig till coach inom NLP Neuro Semantik och det är ett arbete som jag fortsätter framöver. Mina planer är att gå utbildningen Master Meta NLP-practitioner så fort den erbjuds i Sverige. Just nu fortsätter jag att vara assisterande tränare på Neuro Semantiska utbildningar.

 

Att hitta ett behov i marknaden är en bra grund för din affärsidé. Löser din affärsidé några problem? Läs mer om vad en bra affärsidé bör innehålla.

 

Företagslabbet - coaching och gemenskap

Jag har haft en rådgivare på Företagslabbet som som ser vikten i min coaching med föräldrar. Just nu jobbar jag 25% i mitt företag och har max 2 exklusiva klienter igång samtidigt.

 

Företagslabbet har gett mig gemenskap och möjlighet att få hjälp och råd när jag kör fast. Jag går nu in i mitt sista halvår och ska precis få en ny rådgivare och det är något jag verkligen uppskattar, att kunna få hjälp utifrån var jag är just nu och specifika rådgivare som kan stötta i just det jag behöver.

 

Kristina Sagren är en av öretagslabbets entreprenörer. Här håller hon en föreläsning om NPF

Att starta företag via företagslabbet är fantastiskt

Min vision är att utveckla min kompetens på scen så att mina föreläsningar kan inspirera människor genom större förståelse för den mänskliga hjärnan.

Går du i tankarna att starta eget så är Företagslabbet ett utmärkt ställe att vara på. Att vi har arbetsplatser att vara på är ju helt fantastiskt.

 

Bli en del av Företagslabbet du också!

Hos oss är din idé trygg och vi ger dig alla verktyg vi kan för att din resa mot en blomstrande verksamhet ska gå så smärtfritt som möjligt! Har du en affärsidé – skicka in din ansökan redan idag!